ค้นหา

รักษาคุณภาพแหล่งน้ำ

อัปเดตเมื่อ 1 ต.ค.

น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และ พืช ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำของเรา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่เราพัฒนาขึ้นก็ตาม


ในฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงที่จะมีฝนตกหนัก พี่น้องเกษตรกรต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ ทั้งในการป้องกันความเสียหายของพืชผล สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัย

แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ greenfoodandgoodfarm อยากรณรงค์ให้เกษตรกรทุกคนช่วยกันด้วยก็คือการป้องกันไม่ให้น้ำพัดพาเอาสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ลงไปในแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำของเกษตรกรเอง เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารในหลาย ๆ ด้าน


ในตารางข้างล่างนี้ ช่องแรกแสดงชนิดของสิ่งปนเปื้อนที่อาจจะมีอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกร และเราต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้ถูกน้ำพัดพาลงไปในแหล่งน้ำ คอลัมน์ที่สองแสดงให้เห็นที่มาของสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้น และในช่องสุดท้ายบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้นสิ่งปนเปื้อน

ที่มาของสิ่งปนเปื้อน

ปัญหาที่เกิดจากสิ่งปนเปื้อน

ธาตุอาหารพืช

ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก

ธาตุอาหารพืช เช่น ไนโทรเจน และฟอสฟอรัส จะทำให้มีการเจริญเติบโตของวัชพืขน้ำ (เช่น ผักตบชวา) และสาหร่ายชนิดต่าง ๆ

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช เป็นต้น

เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร และเป็นอันตรายต่อการบริโภคน้ำของมนุษย์

สารเคมีที่ใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและยานพาหนะ

น้ำมัน น้ำมันเครื่อง จารบี ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับรถไถ รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เป็นต้น

เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร และเป็นอันตรายต่อการบริโภคน้ำของมนุษย์

จุลินทรีย์ เชื้อโรค และปรสิตต่าง ๆ

มูลสัตว์เลี้ยง ขยะ เป็นต้น

เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร และเป็นอันตรายต่อการบริโภคน้ำของมนุษย์

ดิน ฝุ่น ทราย เศษวัสดุก่อสร้าง และสิ่งสกปรกต่าง ๆ

พื้นที่ที่กำลังทำการก่อสร้าง พื้นดินที่ไม่มีพืชหรือวัสดุคลุมดิน หลุมที่มีน้ำเสียขังอยู่ พื้นที่ริมตลิ่งที่ไม่มีการป้องกันการพังทลาย เป็นต้น

ทำให้เกิดตะกอนในแหล่งน้ำ ทำให้น้ำขุ่น ลดปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำด้อยคุณภาพ


ส่วนใหญ่พวกเรามักจะมองข้ามเรื่องนี้ และเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ในความเป็นจริง ปัญหาที่เกษตรกรแต่ละรายเห็นว่าเล็กน้อยเหล่านี้ เมื่อรวมปัญหาที่เกิดจากเกษตรกรในพื้นที่ทุกคนรวมกันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ และกลายเป็นปัญหาสะสมเรื้อรังที่แก้ไขได้ยากได้เหมือนกัน และอาจต้องใช้ทรัพยากรในการแก้ไขมากมายอีกด้วย


greenfoodandgoodfarm ขอชักชวนให้เกษตรกรทำการตรวจสอบว่ามีสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ในพื้นที่ของเกษตรกรหรือไม่ ถ้ามี ควรดำเนินการป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ไหลไปกับน้ำที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่ของเกษตรกร

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ข่าวดีสำหรับทุกท่านที่รอลิ้มชิมรสมะยงชิดแสนหวานสดชื่นจากสวนลุงสน นครนายก เพื่อโปรดทราบว่าขณะนี้มะยงชิดที่สวนลุงสนออกดอกแล้วและพร้อมจะเก็บเกี่ยวช่วงต้นเดือนมีนาคม 2564 หลังจากที่กรีนฟู้ดแอนด์กู้ดฟาร์มไ

พืชมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปได้ในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถทางพันธุกรรมของพืชนั้น ๆ หากเป็นการนำพืชจากท้องถิ่นหนึ่งไปปลูกในท้องถิ่นอื่น ส่วนใหญ่จะต้องมีสภาพที่ใก

สุขภาพของดิน (Soil Health) ดินมีความสำคัญต่อมวลมนุษย์และสรรพสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลกเป็นอย่างมาก เพราะดินคือต้นทางของห่วงโซ่อาหารที่ทำให้เกิดเป็นระบบที่ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งมวลสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่ง