ค้นหา

การเกษตรและความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมโลก


ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โนอึล ได้นำฝนเข้ามาพร่างพรมในประเทศไทยทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำอย่างทั่วถึง ดูเหมือนพื้นที่ทางภาคอิสานและเหนือจะได้รับน้ำฝนมากกว่าที่อื่นๆ เกษตรกรจำนวนมากที่รอฝนอยู่ก็คงจะมีความหวังขึ้นมาบ้าง แม้ว่าจะมีข่าวน้ำหลากน้ำท่วมในหลายพื้นที่บ้างก็ตาม คงจะต้องรอผลประเมินผลกระทบในภาพรวมจากหน่วยงานรับผิดชอบอีกที


หลังจากที่ฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่มานานพอสมควร ภาพทุ่งนาและต้นข้าวเขียวขจี และภาพต้นอ้อยต้นมันสำปะหลังที่เหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาทันทีตามที่เห็นในโพสต์ต่างๆในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาทำให้รู้สึกสดชื่นมาก หวังแต่ว่าน้ำฝนที่ลงมาจะถูกกักเก็บไว้ให้พอเพียงสำหรับใช้ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูเพาะปลูกในปีนี้ ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนเกษตรกรทุกท่านครับ


คำถามคือ เราควรจะต้องปรับตัวเพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปกันอย่างไรบ้าง 


คำตอบคงไม่ใช่คำตอบเดียว เพราะเรามีการเกษตรที่หลากหลาย และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำ การจัดการดินซึ่งประกอบด้วยวิธีการไถพรวน การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้อินทรีย์วัตถุ แล้วยังเรื่องการจัดการศัตรูพืชทั้งที่พบเป็นประจำอยู่แล้วและศัตรูชนิดใหม่ที่หลายคนเชื่อว่าเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกด้วย

 

คงจะต้องพิจารณากันไปที่ละปัจจัย แต่ก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้ด้วย

กรมต่างๆที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คงจะต้องช่วยกันทำหน้าที่หาคำตอบมาให้เกษตรกรด้วยครับ


เกษตรกรมีข้อคิดเห็นประการใดสามารถแลกเปลีรยนกันได้ครับ

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และ พืช ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำของเรา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่เราพัฒนาขึ้นก็ตาม ในฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงที่

ข่าวดีสำหรับทุกท่านที่รอลิ้มชิมรสมะยงชิดแสนหวานสดชื่นจากสวนลุงสน นครนายก เพื่อโปรดทราบว่าขณะนี้มะยงชิดที่สวนลุงสนออกดอกแล้วและพร้อมจะเก็บเกี่ยวช่วงต้นเดือนมีนาคม 2564 หลังจากที่กรีนฟู้ดแอนด์กู้ดฟาร์มไ

พืชมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปได้ในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถทางพันธุกรรมของพืชนั้น ๆ หากเป็นการนำพืชจากท้องถิ่นหนึ่งไปปลูกในท้องถิ่นอื่น ส่วนใหญ่จะต้องมีสภาพที่ใก